Şirket Politikamız
Otomotiv sektörü için helisel yay, denge çubuğu, tasarım ve imalat faaliyetlerini yürütmekte olan firmamız, tüm OEM 'ler tarafından tercih edilen bir firma olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Rözmaş Çelik olarak politikamız:

♦ Artan rekabet koşullarında kaliteli, ekonomik ve müşteri beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü; SIFIR HATA ile tasarlamak, üretmek ve sevk etmek.

♦ Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek, çevre kirliliğini önlemek,

♦ Çalışanlar hazinemizdir bilinciyle sürekli eğitimlerle TS/ISO 16949 ve ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetimi standartlarının gereklerini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

♦ Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutup risklerimizi planlı olarak yönetmek ve iyileştirmek, kabul edilir seviyeye indirmektir.Rözmaş Çelik olarak ana ilkemiz, bu politikalar çerçevesinde hareket ederek belirlenen hedeflere ulaşmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.