KALİTE YÖNETİMİ


İş Güvenliği

İş Güvenliği

Rözmaş Metal’de iş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak ele alınmaktadır. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında bulunmaları Rözmaş Metal için en önemli konudur. Rözmaş Metal, her kademedeki çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir hayatı, bir kurum kültürü ve bir yaşam tarzı haline getirmeyi benimsetmek için gerekli her türlü yaklaşımı göstermektedir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumlar, uzmanlarımızın ve tüm çalışanların katılımıyla, hep birlikte tespit edilmekte, önleyici tedbirler kararlaştırılmakta, tüm tedbirler ivedi bir şekilde uygulanmakta ve çalışma ortamı tüm risklerden arındırılmaktadır.
Rözmaş Metal olarak, bu bilinçle;

Kalite

Kalite

Rözmaş Metal olarak hedefimiz en yüksek kalitedeki ürünleri müşterilerimize sunarak müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. Yüksek kalitede ürün sunmanın tüm alanlardaki süreçleri ve üretim proseslerini kaliteli hale getirerek bir sonraki prosese hatalı ürün akmamasını sağlamakla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın yaptıkları işi en yüksek kalite seviyesinde yapmaları için gerekli insan gelişimini ve proseslerin kendi içinde kaliteli ürün verebilmesi için gerekli proses tasarım ve geliştirmelerini en üst düzeyde önemsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma duyarlı olarak, insana saygı ve sürekli iyileştirme ilkelerinden hareketle, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti sağlamak en temel kalite politikamızdır.
Bu bilinçle, Rözmaş Metal olarak;