KALİTE YÖNETİMİ

İş Güvenliği

Rözmaş Metal’de iş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak ele alınmaktadır. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında bulunmaları Rözmaş Metal için en önemli konudur. Rözmaş Metal, her kademedeki çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir hayatı, bir kurum kültürü ve bir yaşam tarzı haline getirmeyi benimsetmek için gerekli her türlü yaklaşımı göstermektedir. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumlar, uzmanlarımızın ve tüm çalışanların katılımıyla, hep birlikte tespit edilmekte, önleyici tedbirler kararlaştırılmakta, tüm tedbirler ivedi bir şekilde uygulanmakta ve çalışma ortamı tüm risklerden arındırılmaktadır.Rözmaş Metal olarak, bu bilinçle

Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandıracağımızı, Çalışma ortamımızı, iş sağılığı ve güvenliği ile ilgili tüm risklerden arındıracağımızı, Çalışma ortamımızı ergonomik hale getireceğimizi, İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin her kademedeki çalışanlarımız tarafından eksiksiz uygulanacağını, uygulandığının takibinin yapılacağını, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartların ve uygulamaların sürekli iyileştirileceğini, Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eksiksiz uyacağımızı, İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere ve mevzuata uyulacağını, İSG politikamız konusunda tüm paydaşlarımıza ve resmi kuruluşlara şeffaf davranacağımızı taahhüt ederiz.

Kalite

Rözmaş Metal olarak hedefimiz en yüksek kalitedeki ürünleri müşterilerimize sunarak müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. Yüksek kalitede ürün sunmanın tüm alanlardaki süreçleri ve üretim proseslerini kaliteli hale getirerek bir sonraki prosese hatalı ürün akmamasını sağlamakla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın yaptıkları işi en yüksek kalite seviyesinde yapmaları için gerekli insan gelişimini ve proseslerin kendi içinde kaliteli ürün verebilmesi için gerekli proses tasarım ve geliştirmelerini en üst düzeyde önemsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma duyarlı olarak, insana saygı ve sürekli iyileştirme ilkelerinden hareketle, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti sağlamak en temel kalite politikamızdır.Bu bilinçle, Rözmaş Metal olarak;

Kalite yönetim sistemimizi tüm faaliyetlerimizde eksiksiz uygulayacağımızı, Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı, tecrübelerden dersler çıkaran ve öğrenen bir organizasyon olacağımızı, Tüm faaliyetlerimizde, kaliteli ürünler ve süreçler elde etmemizi sağlayan gerekli ve en uygun teknolojilere ve altyapılara sahip olacağımızı, Müşterilerin tüm beklentilerini karşılayıp hatta fazlasını başaracağımızı, Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacağımızı, Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibini benimseyerek, verimlilik ve karlılığı arttıracağımızı ve çalışanlarımıza daha iyi yaşam koşulları sağlayacağımızı, Fiyat, kalite rekabetçiliği ve tam zamanında sevkiyat sağlayarak müşteri ve iş ortaklarımızla işbirliği içinde olacağımızı, Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş güvenliği ve sağlığı politikalarımızı eksiksiz uygulayacağımızı, Tüm paydaşlarımızla karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayalı uzun süreli birliktelik sağlamak için gereğini yapacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

Rözmaş Metal olarak doğanın bizlere gelecek nesillerin emaneti olduğunu biliyoruz ve bundan yola çıkarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini devreye aldık ve uygulamaktayız. Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve hatta yok edebilmek için;

Çevre ile ilgili tüm kanunlara, yönetmelik ve diğer hükümlere uyacağımızı, Kirliliği kaynağında önleyerek atıklarımızı en aza indireceğimizi ve geri dönüşümü özendireceğimizi, Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutacağımızı ve çevreye zararlı etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi, Tüm paydaşlarımızı ve yerel halkı çevre konusunda bilinçlendireceğimizi ve çevreye zarar vermemeye teşvik edeceğimizi, Acil durum ve kazalarda çevreye verilecek zararı en aza indirecek tedbirleri alacağımızı, acil durum eylem planını oluşturacağımızı ve uygulayacağımızı, Hedeflerimiz doğrultusunda çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.