İnsan Kaynakları

İK POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlarımızın becerilerini, düşünme kapasitelerini ve yaratıcılıklarını en yüksek seviyede kullanan ve bunlara saygı duyan bir yönetim sistemine dayanır.

Rözmaş Metal olarak, çalışanlarımızın en etkin şekilde yönetilmesinin, başarının anahtarı olduğunun bilincindeyiz. İş süreçlerinde karşılaştığı problemlere etkili çözümler üretebilen ve işini sürekli geliştiren çalışanlar yetiştirmek, çalışanlarımızın düşünme, geliştirme ve harekete geçme becerilerini sürekli geliştirmek ve kurumsal performansı en üst seviyede tutmak Rözmaş Metal’in İnsan Kaynakları Politikası’nın temel önceliği ve hedefidir.Rözmaş Metal İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel prensibi ise karşılıklı güven ve saygı ilişkisinin kurulmasıdır. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir iş ortamı ancak çalışan-yönetim değerlerinin örtüşmesiyle mümkündür. Çalışanların hayat standartlarının iyileşmesi ancak Rözmaş Metal’in refahı ile mümkündür. Dolayısıyla hem çalışanlar, hem de yönetim şirketin refaha ulaşması ortak hedefini paylaşmalıdır. Çalışanlar, bu doğrultuda, kurumsal refah için en yüksek seviyede iş birliği yapmalı, yaratıcı fikirler geliştirerek hep daha iyisini yapmak üzere hareket etmeli ve bilgi ve tecrübelerini paylaşarak ekip arkadaşlarını geliştirmelidirler.Rözmaş Metal olarak, temel prensibimiz olan karşılıklı güven ve saygı ruhunu oluşturmak için; Çalışanlarımızın şirketimize güvenerek çalışabilecekleri bir ortam yaratacağımız,Çalışanlarımızın sürekli olarak gelişmek ve hep daha iyisini yapmak için inisiyatif kullanabilmelerine olanak sağlayacak sistemler oluşturacağımızı,Tüm şirkete yayılması için ekip çalışmasını teşvik edeceğimizi taahhüt ederiz.

SOSYAL AKTİVİTELER

Birlikte güçlü ve mutlu bir aileyiz!

Rözmaş Metal, çalışanlarını bir aile olarak görür ve onların şirket içinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmeleri için gerekli ortamı hazırlar.Bu amaçla;
Senede bir yapılan çalışan memnuniyet anketleriyle çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir,Ayrıca uygun zamanlarda çalışanlarla bir araya gelinerek onların, görüş ve önerileri alınır ve bu önerilere göre gerekli çalışmalar yapılır,Rözmaş Metal her yıl tüm çalışanlarımızın katıldığı yeni yıl partisi düzenler,Şirketimiz çalışanlarının sosyalleşebilmesi için farklı spor dallarında aktiviteler yapılması için gerekli şartlar sağlanır,Çalışanlarımızın aileleri ile birlikte kaynaşabilmeleri için piknik ve aile günleri düzenlenir.Rözmaş Metal bünyesinde çalışanların mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için gerekli, iş güvenliği, ergonomik koşullar, çevre düzenlemeleri ile ilgili çalışmaları sürekli geliştirerek, çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleriz.Rözmaş Metal ailesi olarak, daha kaliteli, zamanında ve yalın üretimle, müşteri memnuniyetini arttırarak, hep daha iyisine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yolda tüm çalışanlarımızın, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmasını önemsiyoruz. Hep birlikte geleceğe umutla bakıyoruz.

BAŞVURU